Usługi

Wykonujemy usługi Glebogryzarką Separacyjną Muratori o szerokości 66 cm., która kompleksowo przygotowuje teren pod wysiew trawy.
Dzięki zastosowaniu przeciwbieżnie pracujących noży, urządzenie separuje starą darń, kamienie, korzenie i większe elementy od sypkiej gleby.
W rezultacie grubsza frakcja umieszczona zostaje pod spulchnioną glebą a grunt zostaje doskonale przygotowany pod wysiew.

Wykonujemy także usługę wykopu koparką łańcuchową Garbin TZ S. Głębokość wykopu do 45 cm, szerokość wykopu 11 cm.

Oferujemy także usługi rębakiem GreenMech: cena ustalana indywidualnie.

Więcej informacji pod nr tel. 604 603 502
Zapraszamy!