Usługi

Wykonujemy usługi Glebogryzarką Separacyjną Muratori o szerokości 66 cm., która kompleksowo przygotowuje teren
pod wysiew trawy.
Dzięki zastosowaniu przeciwbieżnie pracujących noży, urządzenie separuje starą darń, kamienie, korzenie i większe elementy od sypkiej gleby.
W rezultacie grubsza frakcja umieszczona  zostaje pod spulchnioną glebą a grunt zostaje doskonale przygotowany pod wysiew.

Oferujemy usługi rębakiem GreenMech Arborist, max. średnica rozdrabnianych gałęzi to 15 cm. Koszt usługi ustalany jest indywidualnie.

Wykonujemy także usługę wykopu koparką łańcuchową:


– Garbin TZ S, głębokość wykopu do 45 cm.

– Laski TR60, głębokość wykopu 60 cm.

Więcej informacji pod nr tel. 604 603 502
Zapraszamy!